Trebate li business coacha?

Da li Vam se ikad desilo da:

 • …imate dilemu u poslu i ne znate koji smjer odabrati?
 • …biste željeli povećati prihode, a nemate jasnu strategiju kako to izvesti?
 • …Vam je potreban odmor od stresa bar na nekoliko dana?

Onda je vrijeme da angažirate business coacha.

Business coaching je proces koji pomaže vlasnicima, managerima i zaposlenicima da zajedno sa svojim business coachem ostvare osobne i poslovne ciljeve za dugoročni uspjeh.

Kao business coach radim po programu koji se pokazao najučinkovitijim. Program je moguće uzeti u cijelosti ili samo one dijelove koje želite, a sastoji se od sljedećih cjelina:

Psihološko testiranje

 U dogovoru s našim partnerima, vi i/ili vaši zaposlenici odlaze na psihološko testiranje koje provodi psiholog.  Uz pomoć ovog koraka business coach može brzo i jasno vidjeti područja za razvoj, kako pojedinca, tako i čitavih timova. Ovaj korak skraćuje sve ostale korake jer vrlo brzo dovodi do točke koju kad, uz pomoć business coacha, razvijete, osoba i/ili tim funkcionira neusporedivo bolje.

 

Radionice i/ili predavanja za poslovni razvoj

Mogu se organizirati u dogovoru business coacha s organizacijom (tvrtkom, udrugom, jedinicom lokalne samouprave…) i obrađuju teme koje su najvažnije toj organizaciji. Do tema se dolazi u dogovoru s business coachem i/ili nakon testiranja, ovisno o rezultatima.

Teme mogu biti sa sljedećih područja:

Za vodeće ljude organizacije:

 • izgradnja raznih vještina (soft skills),
 • izgradnja coaching vještina,
 • razumijevanje ljudi i motivacije,
 • razvoj ljudskih sposobnosti (osobnih, kao i sposobnosti zaposlenika),
 • komunikacijske vještine i suradnja,
 • i ostale slične teme specifične za organizaciju

 

Za zaposlenike/članove organizacije:

 • izgradnja boljih osobnih performansi,
 • izgradnja raznih vještina i sposobnosti (soft skills),
 • prezentacijske i prodajne vještine,
 • uspješno vođenje i izgrađivanje drugih,
 • i ostale slične teme specifične za organizaciju

Grupni business coaching

Nakon predavanja i radionica, postoji mogućnost grupnog coachinga. Business coach,zajedno s polaznicima,provjerava učinke radionica i/ili predavanja i implementaciju naučenih vještina u svakodnevnom životu. Ovdje će business coach pomoći s eventualnim poteškoćama i izazovima te u implementaciji promjena koje su se u međuvremenu dogodile.

Pojedinačni business coaching

Usmjeren je na pojedinca. Zajedno s business coachem obrađuje teme koje su upravo pojedincu od velike važnosti u poslovnom kontekstu.

Diskrecija je u potpunosti zajamčena pa pojedinci mogu slobodno izraziti svoja poslovna iskustva i razgovarati o preprekama i primjeni stečenih znanja sa svojim business coachem.

Najviše radim s malim i srednjim poslovnim subjektima, jer velikim poslovnim subjektima obično samo jedan business coach nije dovoljan. Za takve subjekte uključujem svoje poslovne partnere te odgovaramo na potrebe naših većih klijenata kao tim business coacheva.

„Business coach je tvoj vjerni suputnik. Oslobađa od svega nepotrebnog, da bi ti mogao fokusirati na ono što je potrebno.“

Sandra Green